In Groningen gaat het dak eraf


Boerderij Lutjebosch, Usquert.
Film & muziek Sarah Stiles

In opdracht van Libau, Boerderijenstichting Groningen en Provincie Groningen. Een project waarin wordt gezocht naar innovatie op het gebied van dakbedekking in verband met de verplichte asbestsanering in 2024. Vooral bij boerderijen heeft het landschappelijk en architectonisch veel impact. Er wordt gezocht naar betere materialen die ook een meerwaarde bieden op het gebied van milieuvriendelijkheid en cultuurhistorische waarden. Het project wordt gekoppeld aan ontwerpers en regionale bedrijven, die aan het denken worden gezet over innovatieve oplossingen.

logoHogelandFilms