Zandsuppletie << Terug naar film voorbeelden

Zandsuppletie: De redenen en de gevolgen. 17 juni 2014 . Film Sarah Stiles | Hogeland Films

De erosie van de Waddeneilanden is een natuurlijk proces. Om te voorkomen dat het land verdwijnt en om
de kustbescherming te versterken, wordt er zand opgespoten (zandsuppletie). Het westgat, tussen Ameland
en Schiermonnikoog, waar de vissers via het Wad varen om de Noordzee te kunnen bereiken wordt echter
daardoor steeds ondieper. De link wordt gelegd tussen zandsuppletie en het dichtslibben van die vaargeul.
Als schepen Lauwersoog niet meer kunnen bereiken omdat de vaargeul verzandt, zullen ze moeten
uitwijken naar andere havens. Voor Haven-Lauwersoog.nl

FILMS contact Films hoofdicom1 recensie Tarieven2 Contact2